Chemikalia W Przemyśle
Oferowane przez nas zbiorniki i instalacje do składowania, napełniania oraz przeładunku chemikaliów są gwarancją bezpieczeństwa pracy w środowisku na co dzień narażonym na kontakt z mediami agresywnymi. Nasza firma spełnia wszelkie wymagania prawne w zakresie budowy instalacji. O właściwym procesie napełniania, mieszania oraz dozowania mediów decyduje zarówno dokładność, jak i wydajność danej instalacji. Zoptymalizowany przebieg procesów, niższe zapotrzebowanie na energię oraz niezawodność naszych urządzeń sprawią, iż produkcja w Państwa zakładzie będzie wydajniejsza, a tym samym bardziej ekonomiczna. Jako producent zbiorników i aparatury z tworzyw sztucznych za główny cel naszej działalności obraliśmy planowanie, projektowanie i wykonawstwo specyficznych instalacji dla przemysłuchemicznego. Ponadto w ostatnich latach wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej realizacji nietypowych zamówień.
Zakres naszych usług obejmuje
  • wizję lokalną
  • planowanie wstępne wraz ze sporządzeniem oferty
  • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń oraz przy przetargach
  • doradztwo techniczne w sprawach bezpieczeństwa pracy instalacji
  • planowanie wykonawstwa
  • opiekę nad projektem
  • montaż i rozruch instalacji
  • konserwację

Podczas projektowania uwzględniamy indywidualne wymagania klientów co do optymalizacji pracy danej instalacji.