Zbiorniki cylindryczne

Technologia, w jakiej wykonywane są zbiorniki cylindryczne, podyktowana jest wymaganiami klienta oraz zagadnieniami technicznymi.

Państwa wymogi wynikające z ograniczeń na terenie zakładów zostaną spełnione dzięki zaprojektowaniu indywidualnego rozwiązania w oparciu o zadeklarowaną temperaturę

pracy urządzenia, rodzaj magazynowanego medium, dobór wyposażenia dodatkowego oraz przy uwzględnieniu występujących obciążeń mechanicznych.

Nasze produkty przystosowane są zarówno do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania prawie każdego zbiornika

bezpośrednio u Państwa w zakładzie.

W przypadku zbiorników procesowych wyposażenie dodatkowe oraz sama konstrukcja zbiornika uzależnione są od danego przypadku zastosowania urządzenia.

Na przykład, przy projektowaniu urządzenia z mieszadłem należy wziąć pod uwagę wiążące się z tym faktem obciążenia mechaniczne.

Warianty budowy zbiorników:

  • z zespawanych płyt (termoplasty)
  • z rury nawojowej (termoplasty)
  • z materiałów kompozytowych